Witamy na stronie GOPS Tuchomie

AKTUALNOŚCI

31.03.2020

WAŻNE INFORMACJE

Szanowni Państwo. Z uwagi na zmiany funkcjonowania Urzędu Gminy Tuchomie, również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu zmienia godziny swojej pracy: 
- W sprawach pilnych, niecierpiących zwłoki, przyjmujemy Państwa, podobnie jak Urząd Gminy, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym bądź mailowym, w tymczasowym punkcie obsługi klienta w godzinach 6:00 - 12:30. 

- W godzinach 12:30 - 15:30 pozostajemy do Państwa dyspozycji w kontakcie telefonicznym pod nr: 

 

59 82 175 07 - świadczenia rodzinne

59 82 150 49 - dział pomocy społecznej, KDR, dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne

59 82 150 53 - Kierownik GOPS

oraz mailowym:

gops@tuchomie.pl

- W sprawach pilnych pełnimy również dyżur telefoniczny w godzinach: 15:30 - 19:00 pod nr tel.:

531 109 310

 

UWAGA!!!

Z dniem 1 kwietnia 2020 r. zostaną wprowadzone kolejne ograniczenia związane z koronawirusem.

 


są dostępne aktualne informacje o ograniczeniach.

Z uwagi na nowe ograniczenia mogą wystąpić trudności z wypłatą świadczeń w gotówce. Dlatego, tych z Państwa, którzy swoje świadczenia odbierali gotówką w kasie GOPS gorąco zachęcamy do podawania numeru konta bankowego, na które będziemy mogli przekazać przyznane świadczenia. Aby wskazać konto bankowe, należy wypełnić poniższy druk i wysłać pocztą na adres GOPS Tuchomie lub  skontaktować się telefonicznie z pracownikami socjalnymi, którzy wskażą inne możliwości wskazania konta. 
Dla osób, które świadczenia już otrzymują na konto bankowe, nic się nie zmienia, a daty wypłaty świadczeń pozostają aktualne.


20.03.2020

KOMUNIKAT DLA SENIORÓW

Urząd Gminy Tuchomie wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej informuje o możliwości zorganizowania pomocy dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych, będących w "grupie ryzyka" - najbardziej narażonych na infekcje koronawirusem COVID - 19, które nie są w stanie samodzielnie, czy też przy pomocy rodziny, sąsiadów zrobić zakupów, pójść do apteki.


Jeśli potrzebujesz pomocy, zadzwoń!poniedziałek - piątek w godz. 7.30 - 15.30 

tel. 59 821 50 49

  w godz. 15.30 - 19.00 

 tel. 531 109 310

sobota - niedziela w godz. 7.30 - 19.00 

 tel. 531 109 310

Ponadto informujemy, że Wojska Obrony Terytorialnej  uruchamiają punkt bezpłatnej, całodobowej infolinii wsparcia psychologicznego.  Pod bezpłatnym numerem telefonu 800 100 102, wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia psychologicznego będą mogły uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów. Pomoc psychologiczna będzie też dostępna w formie wideo czatu przez SKYPE pod nazwą: „Wsparcie Psychologiczne WOT”.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ


17.03.2020

WAŻNE INFORMACJE

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni wróciłeś z kraju, w którym występuje koronawirus i masz takie objawy, jak: gorączka, kaszel, duszności, lub miałeś kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie:

  • bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną, oddział w Bytowie, telefon alarmowy czynny całą dobę:

->  736 333 550 <-

Aby ograniczyć możliwości rozprzestrzeniania się wirusa zachęcamy do zapoznania się i stosowani informacji z zamieszczonych niżej plakatów.

Pozostałe informacje oraz odpowiedzi na pojawiające się pytania można znaleźć na platformie gov.pl, 

link TUTAJ


16.03.2020 r.

KOMUNIKAT

W związku z wprowadzeniem na terenie naszego kraju stanu zagrożenia epidemicznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu zmienia charakter swojej pracy. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców z dniem 16.03.2020 r. do odwołania wprowadzamy działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa w naszym środowisku. 

W związku z powyższym wprowadza się następujące zmiany w funkcjonowaniu GOPS Tuchomie:
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zawiesza do odwołania bezpośrednią pracę z klientem. Osobiste załatwienie sprawy w sprawach nagłych będzie możliwe tylko po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

2. Dni oraz godziny pracy Ośrodka nie ulegają zmianie. W związku z tym zachęcamy do załatwienia swoich spraw telefonicznie bądź mailowo.
- DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, tel. 59 82 175 07, e-mail: gops@tuchomie.pl
- DZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ (w tym DOD. MIESZKANIOWE, DOD. ENERGETYCZNE., KARTY DUŻEJ RODZINY, STYPENDIA         SZKOLNE): tel. 59 82 150 49, e-mail: gops@tuchomie.pl, 

3. Zachęcamy do skorzystania z możliwości załatwienia spraw urzędowych przez PROFIL ZAUFANY . Osoby, które nie posiadają profilu zaufanego, mogą go założyć i potwierdzić bez konieczności wizyty w urzędzie (za pośrednictwem bankowości internetowej).  Ten sposób        pozwala wszcząć każdą sprawę urzędową oraz składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.

4. Do niezbędnego minimum ograniczamy obsługę kasową GOPS. Wszelkie wypłaty świadczeń na podane konta bankowe będą realizowane terminowo. Osoby, które pobierają przyznane świadczenia w gotówce, proszone są o podanie numeru konta, na które zostaną dokonane wpłaty        przyznanych świadczeń. Druk oświadczenia wskazującego numer konta dostępny jest TUTAJ.


28.02.2020

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego, lęborskiego i kościerskiego do udziału w projekcie „DOTACJE NA START”.

CELEM PROJEKTU jest wsparcie osób młodych w wieku 18-29 lat, pozostających bez zatrudnienia (biernych zawodowo oraz bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy).

W RAMACH PROJEKTU MOŻNA SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA SZKOLENIOWO – DORADCZEGO I FINANSOWEGO DO 45 TYS. ZŁ. umożliwiającego otwarcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Wsparcie oferowane w ramach projektu będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego z uczestników.

REKRUTACJA DO PROJEKTU odbędzie się w terminie 16.03.2020 r.- 27.03.2020 r.


DOKUMENTY REKRUTACYJNE będą dostępne od 28 lutego 2020 w biurze projektu, punktach obsługi Uczestników oraz na w/w stronie internetowej.

Dokumenty należy składać w terminie rekrutacji, w dni robocze w godzinach 8:30- 15:30 w poniżej wskazanych punktach obsługi Uczestników.

Jednocześnie informujemy, że 13 marca 2020 r. o godz. 11:00 w Bytowie przy ul. Zaułek Drozdowy 2 odbędzie się SPOTKANIE INFORMACYJNE dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie.


PUNKTY OBSŁUGI:

PCE „ Marmołowski”

Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów


Szczegółowe informacje nt. projektu dostępne są na stronie internetowej www.marmolowski.pl w zakładce Projekty unijne -> Dotacje na start. Informacje udzielamy również telefonicznie pod numerem: 730 000 528.


24.02.2020

 Informujemy, że dystrybucja artykułów żywnościowych z POPŻ odbędzie się na sali wiejskiej we wsi Trzebiatkowa w następujących terminach:

  • 28.02.2020 (piątek) w godzinach 09:00-14:00

  • 02.03.2020 (poniedziałek) w godzinach 09:00 - 14:00


24.02.2020 r.

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że istnieje możliwość podjęcia aktywności zawodowej w formie szkolenia zawodowego z możliwością odbycia stażu zawodowego w ramach projektu pn.: "Dwa kroki ku zmianie". W przypadku zebrania grupy minimum 10 osób, szkolenie odbędzie się na terenie gminy Tuchomie. Szczegóły w ulotce oraz w materiałach do pobrania poniżej. Informacje szczegółowe dostępne pod wskazanym w ulotce nr telefonu oraz w GOPS (59 82 150 49). Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości aktywizacji zawodowej.


07.02.2020 r.

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji.

Wysokość stypendium jest ustalana indywidualnie dla każdej z rodzin - jest ono przyznawane na okres jednego roku z możliwością kontynuacji. Przyznane świadczenie pieniężne (stypendium) nie wymaga żadnego rozliczania i dokumentowania wydatków. O przeznaczeniu uzyskanych w ten sposób środków decyduje rodzina.

Wnioski przyjmujemy do dnia 5 marca 2020 roku.

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, nie ukończyło 25 roku życia, a Twoja rodzina znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, jesteś potencjalnym adresatem naszego stypendium.

Wszystkie informacje na stronie internetowej: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES
Organizacja Katolicka ∙ Organizacja Pożytku Publicznego

1% KRS: 00000 14574

Katowice ul. Kościuszki 46 tel. 32 205 38 80

www.spes.org.pl e-mail: spes@spes.org.pl


03.02.2020 r.


03.02.2020 r.

Oddział Pomorski Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, iż z niem 1 stycznia 2020 roku PFRON umożliwił wszystkim osobom z niepełnosprawnościami składanie wniosków o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia.

W związku z powyższym zachęcamy do: 

- korzystania z Systemu Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/) przez składanie wniosków w formie elektronicznej wniosków o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych 

- zakładania i korzystania z profilu zaufanego, który m.in. niezbędny jest do wysłania wniosku w formie elektronicznej.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Dodatkowe korzyści wynikające z posiadania Profilu Zaufanego (nie tylko dla osób niepełnosprawnych) to:

- posiadanie aktywnego Internetowego Konta Pacjenta (IKP), który umożliwia uzyskanie informacji na temat korzystania z opieki medycznej w ramach ubezpieczenia NFZ w Polsce i zagranicą

- zintegrowany Informator Pacjenta zawierający m.in.: dane na temat aktualnego statusu ubezpieczenia, wykazu placówek opieki medycznej wraz z godzinami otwarcia i dostępnością dla osób niepełnosprawnych, deklaracje wyboru lekarza i pielęgniarki POZ, etap rozpatrywania wniosku o leczenie sanatoryjne lub dofinansowanie ze środków NFZ do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Dzięki posiadaniu konta IKP można również:

- otrzymać receptę smsem lub e-mailem, 

- sprawdzić, jakie recepty (także papierowe) zostały zrealizowane po 1 stycznia      2019 r., 

- sprawdzić jak przyjmować leki i w jakiej dawce, 

- sprawdzić historię wizyt sfinansowanych ze środków publicznych, 

- udostępnić bliskiej osobie lub lekarzowi informację o stanie zdrowia i historie przepisanych leków.29.01.2020 r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchomiu uprzejmie informuje, że od lutego 2020r.  rozpoczyna dystrybucję żywności z Podprogramu 2019 z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Dochód uprawniający do skorzystania z pomocy żywnościowej wynosi:

  1. Dla gospodarstwa jednoosobowego – 1402,00zł. netto;

  2. Dla gospodarstw wieloosobowych – 1056,00zł. netto na osobę w rodzinie.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości korzystania z tej formy pomocy zgodnie z zasadami PO PŻ, można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchomiu, pok. nr 12 lub 13, lub telefonicznie pod numerami: 59 82 150 49, 59 82 150 53.

 

...