Witamy na stronie GOPS Tuchomie

AKTUALNOŚCI

17.06.2019

Informacja dotycząca wniosków o

500+ od 1 lipca 2019 R.

Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres zasiłkowy (2019/2021 – okres ten zaczyna się od 1.07.2019) można składać elektronicznie od 01 lipca 2019 r., natomiast wnioski papierowe od 01 sierpnia 2019 r.

NALEŻY ZŁOŻYĆ TYLKO JEDEN WNIOSEK

W jednym wniosku należy wnioskować o świadczenie wychowawcze na wszystkie dzieci, tzn. na dzieci, które mają już ustalone prawo do świadczenia na okres zasiłkowy 2018/2019 ( na te dzieci prawo do świadczenia zostanie ustalone od 1.10.2019 r. do 31.05.2021 r.), ale również i na dzieci (pierwsze dziecko, dzieci urodzone po dniu 30.06.2019 r.), które nie mają ustalonego prawa do świadczenia (prawo do świadczenia na te dzieci zostanie ustalone od 1.07.2019 r. do 31.05.2021 r.)


18.03.2019


ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ - DAJ SZANSĘ NA
PRAWDZIWE DZIECIŃSTWO

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Poszukiwani są  ludzie, którzy chcą dzielić się swoją dobrocią, radością i miłością. Ludzie, którzy chcą i mogą tworzyć rodziny zastępcze dla dzieci pozbawionych możliwości wychowywania się w rodzinach biologicznych.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodzica zastępczego i spełniające warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej kierowane są na bezpłatne szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze.

W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby, które chciałyby pomóc dzieciom pozbawionym miłości i ciepła domu rodzinnego o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie przy ul. Miłej 26.

18.03.2019

W ramach projektu można skorzystać:

· z doradztwa zawodowego;

·ze szkoleń kończących się egzaminem, które nadają kwalifikacje/kompetencje. Podczas szkoleń uczestnikom wypłacimy stypendium szkoleniowe, zapewnimy zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi do lat 7, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie, ubrania robocze;

·z nawet 6-cio miesięcznych staży przyuczających do zawodu, ze stypendium stażowym
w wysokości 1017,40zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem. Podczas staży uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi do lat 7 oraz ubezpieczenie NNW.

 

Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.                 

Do projektu zapraszamy osoby bierne zawodowo ( bez pracy nie zarejestrowane w PUP), nie uczestniczące w szkoleniu lub kształceniu w systemie stacjonarnym, w wieku 18-29 lat z powiatu lęborskiego i bytowskiego. W sumie ze wsparcia skorzysta minimum 24 osoby. Celem projektu jest zaktywizowanie wszystkich osób objętych wsparciem.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są w Lęborku w budynku Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. Bolesława Krzywoustego 1 i w Bytowie przy ul. Zaułek Drozdowy 2. Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje nt. wsparcia są dostępne na stronie www.twinmedia.pl, profilu firmy na Facebook’u, a także udzielają ich pracownicy w/w biura. Informacje udzielane są także telefonicznie pod numerem: 796 000 054.

Do kontaktu zapraszamy osoby bez pracy zainteresowane szkoleniami oraz stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników.

Projekt „Lęborska akademia młodych 3” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.


03.01.2019

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Od dnia 01.01.2019r. weszły w życie zmiany w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. Od teraz o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice oraz małżonkowie rodziców, którzy mieli w przeszłości na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci Wszystkie szczegóły i nowe wnioski do pobrania znajdują się w zakładce Karta Dużej Rodziny


Z uwagi na dużą liczbę pytań, informujemy, że baza partnerów honorujących Kartę Dużej Rodziny jest bardzo duża i stale się poszerza.  Poniżej zamieszczamy link do bazy partnerów KDR.


...