Witamy na stronie GOPS Tuchomie

AKTUALNOŚCI

18.03.2019


ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ - DAJ SZANSĘ NA
PRAWDZIWE DZIECIŃSTWO

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Poszukiwani są  ludzie, którzy chcą dzielić się swoją dobrocią, radością i miłością. Ludzie, którzy chcą i mogą tworzyć rodziny zastępcze dla dzieci pozbawionych możliwości wychowywania się w rodzinach biologicznych.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodzica zastępczego i spełniające warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej kierowane są na bezpłatne szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze.

W związku z powyższym prosimy wszystkie osoby, które chciałyby pomóc dzieciom pozbawionym miłości i ciepła domu rodzinnego o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie przy ul. Miłej 26.

18.03.2019

W ramach projektu można skorzystać:

· z doradztwa zawodowego;

·ze szkoleń kończących się egzaminem, które nadają kwalifikacje/kompetencje. Podczas szkoleń uczestnikom wypłacimy stypendium szkoleniowe, zapewnimy zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi do lat 7, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie, ubrania robocze;

·z nawet 6-cio miesięcznych staży przyuczających do zawodu, ze stypendium stażowym
w wysokości 1017,40zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem. Podczas staży uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi do lat 7 oraz ubezpieczenie NNW.

 

Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.                 

Do projektu zapraszamy osoby bierne zawodowo ( bez pracy nie zarejestrowane w PUP), nie uczestniczące w szkoleniu lub kształceniu w systemie stacjonarnym, w wieku 18-29 lat z powiatu lęborskiego i bytowskiego. W sumie ze wsparcia skorzysta minimum 24 osoby. Celem projektu jest zaktywizowanie wszystkich osób objętych wsparciem.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są w Lęborku w budynku Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. Bolesława Krzywoustego 1 i w Bytowie przy ul. Zaułek Drozdowy 2. Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje nt. wsparcia są dostępne na stronie www.twinmedia.pl, profilu firmy na Facebook’u, a także udzielają ich pracownicy w/w biura. Informacje udzielane są także telefonicznie pod numerem: 796 000 054.

Do kontaktu zapraszamy osoby bez pracy zainteresowane szkoleniami oraz stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników.

Projekt „Lęborska akademia młodych 3” jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.


03.01.2019

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Od dnia 01.01.2019r. weszły w życie zmiany w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. Od teraz o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodzice oraz małżonkowie rodziców, którzy mieli w przeszłości na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci Wszystkie szczegóły i nowe wnioski do pobrania znajdują się w zakładce Karta Dużej Rodziny


Z uwagi na dużą liczbę pytań, informujemy, że baza partnerów honorujących Kartę Dużej Rodziny jest bardzo duża i stale się poszerza.  Poniżej zamieszczamy link do bazy partnerów KDR.


...